تبلیغات اینترنتیclose
جزوات علوم آزمایشگاهی, دروس امتحانی و ضریب رشته های ارشد علوم پزشکی (تحصیلات تکمیلی)
کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی، منابع ارشد علوم آزمایشگاهی، جزوات علوم آرمایشگاهی، منابع علوم آزمايشگاهي، دکترای علوم ازمایشگاهی، ن
جزوات علوم آزمایشگاهی, دروس امتحانی و ضریب رشته های ارشد علوم پزشکی (تحصیلات تکمیلی)

اپیدمیولوژی ، آمار زیستی ، انگل شناسی ، ایمنی شناسی ، بیوشیمی بالینی ، حشره شناسی پزشکی و مبازه با ناقلین ، رفاه اجتماعی ، ژنتیک انسانی ، علوم تغذیه ، فیزیک پزشکی ، فیزیولوژی ، قارچ شناسی پزشکی ، کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی ، مدارک پزشکی ، میکروب شناسی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، ویروس شناسی پزشکی ، خون شناسی ، اقتصاد پزشکی ، مهندسی پزشکی ، نانوتکنولوژی ، آموزش پزشکی ، زیست فناوری پزشکی ، انفورماتیک پزشکی و سم شناسی رشته هایی هستند که در حال حاضر یک کارشناس علوم آزمایشگاهی میتواند در مقطع ارشد انتخاب کنید .

اپیدمیولوژی :

مبانی اپیدمیولوژی ۲.۵ | مقدمات آمار زیستی ۲ | اصطلاحات پزشکی ۱.۵ | اپیدمیولوژی بیماری ها ۲ | بهداشت عمومی ۲ |  زبان عمومی ۲

آمار زیستی :

آمار و احتمالات ریاضی ۲ |روش های آماری ۵ | بهداشت عمومی۱ | زبان عمومی۲ 

انگل شناسی :

کرم شناسی ۱.۵| تک یاخته شناسی ۱.۵ | ایمنی شناسی ۱ |بیوشیمی ۱ | قارچ شناسی ۰.۵ | زیست شناسی ۰.۵ | زبان عمومی ۳

ایمنی شناسی :

ایمنی شناسی عمومی ۳| بیوشیمی ۲ | میکروب شناسی ۱  |زیست شناسی سلولی و مولکولی۲ | زبان عمومی ۲  

بیوشیمی بالینی :

بیوشیمی عمومی شامل ساختمان و متابولیسم ۶ |شیمی آلی و عمومی ۲  | زیست شناسی ۲  | زبان عمومی ۲ |

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

حشره شناسی عمومی ۴ |زیست شناسی عمومی ۲  | بهداشت عمومی ۲ | شیمی ۲ | زبان عمومی ۲ 

رفاه اجتماعی :

نظریه های جامع شناسی ۳ | آمار و روش تحقق ۳ | دروس تخصصی ۴ | زبان عمومی ۳ 

ژنتیک انسانی :

ژنتیک شامل پایه و مولکولی ، انسانی ، پزشکی ۴ |زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲| بیوشیمی ۲ | زبان عمومی ۲

علوم تغذیه :

تغذیه اساسی و کاربردی ۴ | بیوشیمی۲ | فیزیولوژی ۲ | زبان عمومی ۲

فیزیک پزشکی :

فیزیک عمومی۴ | فیزیولوژی ۰.۵ | تشریح ۰.۵ | فیزیک هسته ای و اتمی ۳ |ریاضی ۲| زبان عمومی ۲  

فیزیولوژی :

فیزیولوژی ۳ | بیوشیمی ۱ | زیست شناسی جانوری ۲ | زبان عمومی ۳ 

قارچ شناسی پزشکی :

میکروب شناسی عمومی ۱ | قارچ شناسی پزشکی ۵ | تک یاخته شناسی ۱ | ایمنی شناسی ۱  | زبان عمومی ۲ 

کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی :

داشن کتاب شناسی ۳ |اطلاع رسانی ۲ | زبان فارسی ۱ | زبان عمومی ۳ 

مدارک پزشکی :

کدگذاری بیمار یها ۲ | مدارک پزشکی ۲ | اصطلاحات و کلیات پزشکی ۲ | زبان عمومی ۳ 

میکروب شناسی :

میکروب شناسی پزشکی - باکتری شناسی ۳ | تک یاخته ۱ | قارچ ۱ | ویروس ۱  | ایمنی شناسی ۱|بیوشیمی ۱ | زبان عمومی ۲

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کلیات بهداشت ۲ |اصول و مبانی سازمان و مدیریت ۳  | سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ۳| مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت ۲ | زبان عمومی ۳  

ویروس شناسی پزشکی :

میکروب شناسی - ویروس شناسی ۳ | باکتری شناسی ۱| قارچ شناسی ۱ | انگل شناسی ۱  | بیوشیمی۱ | ایمنی شناسی ۲| ژنتیک مولکولی ۱ | زبان عمومی ۲

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون :

خون شناسی و بانک خون ۴  | بیوشیمی ۱ | زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱| ایمنی شناسی ۲ | زبان عمومی ۲ 

اقتصاد بهداشت :

اقتصاد خرد و کلان ۳ | مبانی اقتصاد بهداشت ۲  | آمار حیاتی ریاضی ۳ | تئوری های مدیریت ۲ | اصول خدمات بهداشتی ۲ | زبان عمومی ۳ 

مهندی پزشکی :

ریاضیات مهندسی ۱.۵ | فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی ۱.۵| سیگنال ها و سیستم ها ۲| مدارهای الکتریکی ۱.۵ | الکترونیک ۱.۵ | فیزیولوژی و آناتومی۱ | زبان عمومی ۳

سم شناسی :

بیوشیمی عمومی ۳ | زیست شناسی ۲| شیمی عمومی ۳| زبان عمومی ۲

نانوتکنولوژی پزشکی :

بیوشیمی ۲ | فیزیک ۱ | شیمی ۲ | زیست شناسی سلولی و مولکولی  و فیزیولوژی ۳ | بیوفیزیک ۲ | زبان عمومی ۲ 

 آموزش پزشکی :

کلیات آموزش پزشکی ۳ | مدیریت ۲ | زبان عمومی ۳ 

زیست فن آوری پزشکی :

شیمی عمومی ۲ |  بیولوژی سلولی و مولکولی ۲| میکروب شناسی ۲| زبان عمومی ۳

انفورماتیک پزشکی :

اصول برنامه نویسی وساختمان داده ها ۳ | ریاضی آمار حیاتی ۲  | مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی | زبان عمومی ۲

تگ هاي مرتبط با اين مطلب : جزوات علوم آزمایشگاهی, دروس امتحانی و ضریب رشته های ارشد علوم پزشکی (تحصیلات تکمیلی),
امتياز : 0 | امتياز شما : 1 2 3 4 5 6 |
شنبه 8 مرداد 1390 | 14:39

آخرين پست ها :
 • فروش جزوات برتر ارشد و کاردانی به کارشناسی تمام رشته ها
 • نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی, فروش نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی
 • منابع کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی 90
 • منابع کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی 90
 • منابع آزمون كارداني به كارشناسي علوم آزمايشگاهي
 • مشخصات دوره كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي
 • جزوه گزارشکار آزمایشگاه, جزوات گزارش کار آزمایشگاه دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری
 • جزوه آزمایشگاه
 • فروش جزوه جزوه آزمایشگاهی دانشگاههای کشور:
 • فروش جزوات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین:
 • دستگاه گلژی
 • لیزوزوم
 • غشای سلول
 • عید نوروز
 • بررسي انگل شناسي حلزون ليمنه پالوستريس و شناسايي اکولوژي آن در استان مازندران با استفاده از سيستم اط
 • طرز تهیه برخی محلول های آزمایشگاهی
 • وقوع ليشمانيازيس به شاخص‌هايي از جمله ويرولانس گونه ليشمانيا
 • آنتی بادیهای ضد پپتیدهای حلقوی سیترولینه (Anti cyclic citrullinated peptide) (Anti CCP)
 • تخصص های رشته علوم آزمایشگاهی
 • تخمیر
 • صفحات ديگر :
  هرگونه کپي برداري تنها با کسب اجازه از مدير وبلاگ مجاز است